Документация за 2018 година

Документация за 2017 година

Отчет на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА И ВМРО за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.Справка за предоставените средства от политическите партии, участващи в коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ,АТАКА И ВМРО за финансиране на предизборната кампания за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ,АТАКА И ВМРО за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от коалиция ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ, АТАКА И ВМРО за финансиране на предизборната кампания за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.Информация по чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети, които са ползвани от ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ-НФСБ,АТАКА И ВМРО за ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 26 МАРТ 2017 Г.SP Izbori_2017Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на MК "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г.Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от MК "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г.Отчет на МК "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" регистрирана в ОИК РАЗГРАД кметство ГЕЦОВО за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г.Справка за за предоставените средства от политическите партии и/или коалиции, участващи в местна коалиция "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г.Придружително писмо към документите за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г. 19.04.2017 - Фактура - покупка 19.04.2017 - Фактура

Документация за 2016 година

Документация за 2015 година

Документация за 2014 година

15.04.2015 - Годишен доклад за дейността на ПП НФСБ за 2014 год. 15.04.2015 - Годишен финансов отчет на ПП НФСБ за 2014 год. 15.04.2015 - Приложение към финансов отчет на ПП НФСБ за 2014 год. 15.04.2015 - Годишен доклад за дейността
Доклад НА независимия одитор
Финансов отчет към 31 декември 2014г.
03.11.2014 - Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. 03.11.2014 - Справка за предоставените средства от КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО за финансиране на предизборната кампания за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. 03.11.2014 - Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания 03.11.2014 - Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ И ВМРО 03.11.2014 - Информация по чл. 178, ал. 6 от Изборния кодекс за средства за медийни пакети 11.07.2014 - Договор за дарение 11.07.2014 - Декларация за произход на средства 23.06.2014 - Отчет приходи, разходи и поети задължения за избори за ЕП 2014 21.05.2014 - Агенциите, с които работи ПП НФСБ по време на Избори 2014 17.05.2014 - Декларация за безвъзмездно ползване на автомобил 15.05.2014 - Декларация за безвъзмездно ползване на автомобил 15.05.2014 - Декларация за безвъзмездно ползване на автомобил 15.05.2014 - Декларация за безвъзмездно ползване на автомобил 14.05.2014 - Агенциите, с които работи ПП НФСБ по време на Избори 2014 10.05.2014 - Декларация за безвъзмездно ползване на автомобил 10.05.2014 - Декларация за безвъзмездно ползване на автомобил 28.04.2014 - Агенциите, с които работи ПП НФСБ по време на Избори 2014

Документация за 2013 година

Документация за 2012 година

Документация за 2011 година

Обстоятелства по чл.17.

Декларация (ПП НФСБ не е ползвала услугите на социологически и рекламни агенции)
Декларация (ПП НФСБ не е ползвала движими или недвижими вещи държавна или общинска собственост )
Декларация (ПП НФСБ не е ползвала движими или недвижими вещи държавна или общинска собственост вариант.2)

Годишен отчет

страница 01
страница 02

Годишен доклад за дейността

страница 03
страница 04
страница 05
страница 06

Доклад на независимия одитор

страница 07
страница 08
страница 09

Финансов отчет към 31.12.2011

страница 10
страница 11
страница 12
страница 13
страница 14
страница 15
страница 16
страница 17
страница 18
страница 19
страница 20
страница 21
страница 22
страница 23
страница 24
страница 25
страница 26
страница 27
страница 28
страница 29
страница 30
страница 31
страница 32
страница 33
страница 34
страница 35
страница 36
страница 37
страница 38
страница 39
страница 40
страница 41
страница 42
страница 43
страница 44
страница 45
страница 46
страница 47
страница 48
страница 49
страница 50
страница 51

Годишна отчетност

Отчети избори

Финансов отчет на кампанията за частични избори за кмет на Гостилица проведени на 13.03.2016 Финансов отчет на кампанията за частични избори за кмет на Маломир проведени на 13.03.2016 Наименования на агенциите, услугите на които са ползвани Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на MК "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г. Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от MК "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г. Отчет на МК "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" регистрирана в ОИК РАЗГРАД кметство ГЕЦОВО за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г. Справка за за предоставените средства от политическите партии и/или коалиции, участващи в местна коалиция "Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" за финансиране на предизборната кампания за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г. Придружително писмо към документите за частични избори за кметове на кметства на 30.04.2017г. Отчет за частичните избори за кмет 2016 ZIP Отчет за президентските избори 2016 ZIP Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 г.
Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на НФСБ за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 г.
Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от НФСБ за финансиране на предизборната кампания за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 г.

Договори

Документи