РЕШЕНИЕ на ПГ Патриотичен фронт
05.11.2014г.

„Патриотичен фронт” счита, че предложената програмна декларация сериозно се разминава с обсъжданите и приети в хода на преговорите точки от програмите на ПП ГЕРБ и КП „Патриотичен Парламентарната група на „Патриотичен фронт” не може да подкрепи въпросния документ в този му вид.

Постигането на съгласие и подкрепа за стабилно правителство може да бъде резултат само от преговори за съгласуване на програма за управление.

04.11.2014 г.
София