СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
11.12.2014г.

По инициатива на народните представители от „Патриотичен фронт” Петър Петров и доц. д-р Милен Михов се проведе среща с ръководството на БАН. Това е първата среща на представители от 43-то народно събрание с председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров, , проф. дтн Стефан Хаджитодоров, проф. дхн Венелин Енчев – председател на Фонд научни изследвания.

Акцент по време на разговорите беше темата за средствата на БАН, предвидени в проектобюджета за следващата 2015 г. Представителите на БАН подчертаха необходимостта предвидената сума да бъде увеличена с 5 милиона лева, за да бъде обезпечено нормалното функциониране на Академията.

Народните представители Петров и доц. Михов изложиха пред ръководството на Академията своята инициатива учени от БАН да участват и да сътрудничат активно в законодателната дейност на парламента. По време на срещата двете страни постигнаха договорка да си сътрудничат за създаването на необходимите условия БАН да се утвърди като бенефициент за средства, отпускани по програми на европейските фондове.