ПОЗИЦИЯ
18.12.2014г.

На заседанието на постоянната парламентарна комисия по бюджет и финанси народни представители от ПГ на „Патриотичен фронт”са подкрепили по принцип на първо четене предложението за избор от българските граждани къде да влагат средства за допълнително пенсионно осигуряване.

Посочените промени бяха внесени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, като беше направена промяна в Кодекса за социално осигуряване. Въпросите не са били обсъждани до този момент.

След подробен анализ и запознаване с направените предложения, ПГ на „Патриотичен фронт” стигна до извода, че е необходим сериозен обществен дебат по въпросите на пенсионната реформа както и ясни икономически разчети. Всяко прибързано действие и необмислено решение може да има негативни последици върху пенсионната и финансовата система на страната.

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА НА „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ