ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ В 43-ТО НС ОТ ПГ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“
21.01.2015г.

Валери Симеонов Симеонов – председател на ПГ „Патриотичен фронт“. Член на „Комисия по енергетика“ и член на „Комисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР“

Валентин Кирилов Касабов – зам. - председател на ПГ „Патриотичен фронт“. Зам.-председател на „Комисия за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на СРС и достъпа за данните по Закона за електронните съобщения“ и член на „Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика“

Искрен Василев Веселинов – зам.-председател на ПГ „Патриотичен фронт“. Председател на „Комисия за наблюдение на дейността на ДКЕВР“ и член на „Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения“

Полина Кръстева Карастоянова – зам.-председател на ПГ „Патриотичен фронт“. Председател на „Комисия по културата и медиите“ и зам.-председател на „Комисия по икономическа политика и туризъм“

Юлиян Кръстев Ангелов – секретар на ПГ „Патриотичен фронт“. Член на „Комисия по външна политика“ и член на „Комисия по вероизповедания и правата на човека“

Атанас Славчев Стоянов – член на „Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта“ и член на „Комисия по околната среда и водите“

Борис Янков Ячев – зам.-председател на „Комисия по околната среда и водите“ и член на „Комисия по икономическа политика и туризъм“

Валентин Николов Иванов – председател на „Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика“ и член на „Комисия за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на СРС и достъпа за данните по Закона за електронните съобщения“

Димитър Кирилов Байрактаров – член на „Комисия по труда, социалната и демографската политика“ и член на „Комисия по здравеопазването“

Емил Димитров Симеонов – зам.-председател на „Комисия по бюджет и финанси“ и член на „Комисия по правни въпроси“

Красимир Дончев Каракачанов – член на „Комисия по отбрана“ и член на „Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред“

Красимир Илиев Богданов - член на „Комисия по външна политика“ и член на „Комисия по образование и наука“

Милен Василев Михов – зам.-председател на „Комисия по образованието и науката“ и член на „Комисия по отбрана“

Петър Христов Петров - член на „Комисия по земеделието и храните“ и член на „Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове“

Славчо Пенчев Бинев – зам.-председател на „Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове“

Славчо Стоев Атанасов - член на „Комисия по енергетика“ и член на „Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление“

Султанка Димитрова Петрова – член на „Комисия по земеделието и храните“ и член на „Комисия по здравеопазването“

Християн Радев Митев – член на „Комисия по бюджет и финанси“ и член на „Комисия по правни въпроси“