ЗАКОНОПРОЕКТ НА „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ” СРЕЩУ МОНОПОЛА
22.01.2015г.

Патриотичният фронт се изправи срещу монополите и банковото лоби в защита на българския народ. Това стана чрез внасянето на Законопроект за отмяна на чл. 417 от ГПК. Чрез текстовете в този член монополистите и банките получаваха право без съдебен процес да се снабдяват с изпълнителни листове и така сложиха ръка върху имущество и сметки на стотици хиляди граждани и фирми. Тази процедура не даваше възможност на хората и фирмите да защитят правата си в публичен съдебен процес. Недоволството през годините ескалираше лавинообразно, но нито една политическа сила не се осмели да се изправи срещу мафията в защита на хората.

С направените от „Патриотичен фронт” предложения ще се сложи край на издевателството на монополите и банковото лоби върху гражданите и бизнеса. В Мотивите към законопроекта е записано, че „ с досега действащите текстове се нарушава чл.6 на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, а тя има предимство пред вътрешното ни законодателство.” Освен това, този текст е в противоречие на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., относно неравноправните клаузи в потребителските договори /включително на договорите за банков кредит/, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза.

Остава въпроса защо всички, които са управлявали досега след като са знаели тези факти не са предприели мерки и чии интереси са обслужвали – на мафията или на народа? П

Патриотичният фронт очаква сериозна подкрепа от страна на неправителствения сектор и българските граждани, както и откриване на дебата в българските медии.