Учредително събрание на НФСБ в с.Малорад, обл. Враца
събота, от 10:00 часа читалище "Просвета" в с.Малорад.
25.08.2012г.

Пoлитическа партия Нацинален фронт за спасение на България ще проведе учредително събрание в с.Малорад, обл. Враца на 25 август 2012 година, събота, от 10:00 часа читалище "Просвета" в с.Малорад. За контакти: