Посещението при личен лекар – със записан час
03.02.2015г.

По нормативен път трябва да се въведе задължителен регулиран прием на пациентите в извънболничната помощ, което ще доведе до по-добро качество и организация на работа. Това означава пациентите предварително да насрочат час за посещение при своя личен лекар.

Това е позицията на д-р Султанка Петрова, председател на Националната женска организация на ВМРО, народен представител от Патриотичния фронт и член на парламентарната комисия по здравеопазване.

Според нея липсата на системно осъществяван регулиран прием води до струпване на много пациенти при даден общопрактикуващ лекар, затруднява работата на медицинския персонал, влошава качеството на здравните услуги и води до недоволство отстрана на пациентите.

Въвеждането на тази добра практика е въпрос на мениджмънт в извънболничната помощ, чрез който би могло по-ефективно да се използва времето в дейността на лекаря. Прием на пациентите по предварително определен ден и час за преглед се използва във всички страни от Европейския съюз и е доказал положителния ефект върху организацията и качеството на работа.

Петрова дава пример с начина на функциониране на кабинетите за дентална медицина, 90 % от които са с регулиран прием. Благодарение на тази практика се наблюдава оптимизиран и планиран график на работа – стоматолозите отделят около 30 минути за прием и преглед на пациент.

Това обуславя по-висока степен на удовлетвореност на пациентите от посещението им, не се губи време за чакане пред лекарските кабинети. Не можем да очакваме, че един работещ гражданин може да си позволи да чака с часове, за да посети своя лекар – той или трябва да търпи санкции от работодател за отсъствието си, или трябва да си вземе почивен ден, обяснява народният представител.

Въвеждането на регулирания прием като задължителен подход в извънболничната помощ не изисква допълнителни усилия и финансови разходи, но това би довело до много по-добра организация и ефективна работа на общопрактикуващите лекари, категорична в Петрова.