ПФ подкрепи на първо четене
Закона за предучилищното и училищното образование.
09.02.2015г.

Патриотичният фронт подкрепи на първо четене в Народното събрание Закона за предучилищното и училищното образование.

Между двете четения Патриотите ще внесат няколко важни предложения в Закона по посока утвърждаването на националния дух и традиционните ценности в българското образование.

Предложенията са:

1. Въвеждане на учебен предмет „Родолюбие“ за началния курс на обучение, в който да се залага както на националната история, така и на краезнанието, родовата памет, съвременните български достижения в областта на културата, изкуството, спорта.

2. Въвеждане на часове по „Военно обучение и действия при бедствия и аварии“ за гимназиалния етап. На фона на непрекъснато връхлитащите ни стихийни бедствия младите хора трябва да придобиват знания и умение за реакция при кризисни ситуации.

З. Запазване на часовете по История и цивилизация като задължителен учебен предмет във втория гимназиален етап и на Информатика, Информационни технологии и Изкуства във първия гимназиален етап.

4. Задължително обучение на 4-годишните като важен етап от социализацията и усвояването на българския език.

5. Запазване на Ресурсните центрове, като държавна институция и ангажираност на държавата за осигуряване на ресурсно подпомагане на всички деца със СОП.

6. Запазване на статута и модернизация на системата на Помощните училища.

7. Определяне статута на българските училища в чужбина като неразделен елемент от българската образователна система.

8. Промяна в методиката на определяне на делегираните бюджети като качеството на образованието да бъде важен фактор при формирането им.