Съобщение до медиите
12.02.2015г.

Председателят на парламентарната група на Патриотичния фронт Валери Симеонов, заместник-председателят на Народното събрание Красимир Каракачанов и група народни представители представиха подробно мотивите по внесен в деловодството на парламента важен проект за мораториум. Той налага забрана от 3 месеца върху износ на необработена дървесина.

В първата от общо 5 аргументирани точки в мотивите на Патриотичния фронт е записано:

„Свидетели сме на безпрецедентно обществено недоволство, свързано с редовно сполетяващите ни природни бедствия. Голяма част от българите оценяват, че една от причините са водените сечи в горските територии. Известно е, че България е на едно от последните места по състояние и наличност на горски пътища в ЕС, следствие на което през последните 15 годни се извеждат интензивни сечи, предимно в близост на населени места и достъпни горски масиви. Налице е пресилено ползване и израняване на горите там, където е възможен лесен и близък извоз и превоз на добитата дървесина.”

В документа се подчертава, че във вътрешния пазар на обла дървесина цари хаос – няма дългосрочни договори нито за добив, нито за доставки на преработващата промишленост у нас. Притеснението на Патриотите е, че българските гори се унищожават заради нелегален износ на качествени дървета за обработка, които преминават границата като „дърва за огрев”.

Така износът на дървесина, която захранва преработващи предприятия в съседни страни, а се връща у нас като готови и скъпи стоки, се превръща в антибългарска политика, алармират чрез искания мораториум от групата на ПФ.

В предложението за решение е записано да се възложи на министъра на земеделието и храните със заповед да забрани износа на необработена обла дървесина от всички категории и дърва за огрев за срок от три месеца, считано от 6 април 2015 г. Датата е свързана с началото на седмицата за защита на гората, която ежегодно се отбелязва у нас.

От ПФ настояват министърът на земеделието и храните незабавно да започне преговори с представители на дървообработващата, мебелната и целулозна промишленост и да се сключат дългосрочни рамкови договори за гарантиране на доставките им от обла дървесина.

През предлагания 3-месечен срок на мораториума министрите на земеделието и на финансите да създадат организация и да предложат на Министерски съвет за одобрение режим за износ на необработена дървесина, както и да приемат определение на този термин.

В предложението за решение се иска още съответните държавни органи да създадат такъв режим, че да не се допуска похабяване на дървесина, а контролът да се извършва от държавните горски предприятия и изпълнителната агенция по горите към министерството.