Народният представител Петър Петров ще проведе среща със зеленчукопроизводители в с. Младово
понеделник, от 14.30 часа
02.03.2015г.

Народният представител Петър Петров ще проведе среща със зеленчукопроизводители в с. Младово от 14.30 часа на 2 март, понеделник,.