Закон за просветата искат патриотите, министър Танев да преосмисли позицията си
06.03.2015г.

Предложения между двете четения в Закона за предучилищното и училищното образование са внесени от народните представители на ПГ на Патриотичен фронт.

Днес те бяха подробно оповестени в народното събрание пред медиите от доц. Милен Михов – зам.председател на комисията по образование и наука, Красимир Богданов – член на комисията и Юлиан Ангелов, секретар на ПГ. Предложенията са важно допълнение към закона и целят едновременно с модернизацията на образователна система да се запазят и защитят традиционните български постижения и ценности в системата.

Предлагаме името на закона да бъде променено на Закон за българската просвета, каза доц. Михов. Той се обяви против децентрализацията на системата и против държавното финансиране на частните учебни заведения. Бюджетът за образование да бъде увеличен на 5% от БВП до 2018 г. настояват патриотите. Учителските заплати да бъдат повишени и в същото време да бъде изяснен статута на учителите като се защити с изрични разпоредби статута и достойнството на професията. Позицията на ПФ е да има само един учебник за общообразователните предмети, което ще оеднакви системата на преподаване и ще позволи мобилност на преподаватели и ученици.

Предлагаме нова методика за формиране на делегираните бюджети като се въведат качествени показатели при определянето им, допълни народният представител Красимир Богданов. Записано е още задължително обучение в детските градини на 4-годишните като възможност за ранна социализация и усвояване на български език. Да се въведе и учебен предмет Родолюбие в 1-4 клас, военно обучение и защита на населението и околната среда за гимназиалния курс е вписано още в предложението. Така децата от рано ще са подготвени за реакция при стихийни бедствия или наводнения, които напоследък причиняват щети на големи райони.

Патриотичен фронт настоява още да бъдат запазени ресурсните центрове и помощните училища като държавни институции, за да имат и децата с увреждания възможност за специализирана помощ и образование.

Важен момент е да се определи статута на българските училища в чужбина и да се запазят часовете по история във втори гимназиален етап.

Патриотичен фронт е против допускането на всякакви чужди на българските традиции и култура влияния в образованието. По този повод днес Юлиан Ангелов изложи позицията на парламентарната група на коалицията относно изказване на министъра на образованието проф. Тодор Танев в медиите. С него на практика професорът подкрепя искането на Лютфи Местан за задължително изучаване на турски език в българските училища.

От Патриотичен фронт се обявяваме твърдо против подобна промяна в закона и призоваваме министъра на образованието да се придържа към договорената програма за управление на страната между четирите парламентарни групи от мнозинството, където ясно и категорично е заявено мнението на Патриотичния фронт за новините на турски език и задължителното изучаване на турски език в училищата, подчерта Ангелов. Той допълни, че в Конституцията ясно е записано, че основен език у нас е българския. Като познаваме феодалните прийоми на кметовете на ДПС, които ще задължат всички деца, независимо от произхода, да изучават турски език, сме сигурни, че това ще бъде стъпка към турцизиране на повече от 1/3 от българската държава, е позицията на Патриотичен фронт. Затова Юлиан Ангелов призова министър Танев да преосмисли позицията си, да се придържа към договореностите и да не допуска повече подобни изяви.