Декларация на парламентарната група на Патриотичен фронт
29.05.2015г.

Патриотичният фронт остро възразява срещу направеното от ЕК предложение за разпределение на нови нелегални емигранти, между държавите-членки, което силно ощетява България.

Предложението е съгласно схема с „квоти“, според които на България се „падат“ 1.43% от общата бройка мигранти или – 343 от Италия и 229 от Гърция. Отделно ни се предлагат и още 216 нелегални мигранти от държави извън ЕС, които се намират в хуманитарни лагери на ООН – общо 788 души. Тази бройка не отменя и желанието на ФРГ да ни върне повече от 4000 нелегални емигранти, регистрирани в България, но заловени отново в Германия.

Предложението на Европейската комисия, за "разпределяне" на нелегални емигранти (често погрешно наричани "бежанци") е несправедливо, несолидарно и противоречи на българския национален интерес.

В него България е "третирана" не като "държава в извънредна ситуация", подобно на Италия и Гърция, а като една от държавите-членки, която трябва да приеме още нелегални мигранти, от Италия и Гърция. Разбира се, Италия и Гърция заслужават помощ, но отделянето на България е несправедливо и несолидарно.

Това отношение е напълно несправедливо, първо защото България е страната с най-нисък стандарт на живот и брутен вътрешен продукт в ЕС, следователно и е най-трудно да издръжа нелегалните емигранти, които вече са на наша територия. Само за 2014 България е дала убежище на 7020 нелегални емигранти, а Гърция на 3250.

Второ, разпределени пропорционално спрямо броя на населението на държавите-членки, емигрантите на наша територия вече много повече, отколкото в другите държави-членки. На 1 милион души население, България предоставила убежище 2.76 пъти повече от Гърция и 2.87 пъти повече от Италия.

Остро възразяваме срещу това предложение на ЕК. Настояваме Министерски съвет и Народно събрание на Република България, да не приемат направеното от ЕК предложение и да настояват за обявяване на България за "страна в извънредна ситуация" по смисъла на член 78, алинея 3 от Договора за Европейски съюз, какъвто статут се предлага на Италия и на Гърция.