КЕВР да не определя нови цени на тока, преди да затвори кранчетата за източване на енергетиката
22.06.2015г.

Основни предложения към КЕВР в изказването на Валери Симеонов, председател на ПГ „Патриотичен фронт“, председател на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31.01.2015 г. и член на Комисията за наблюдение на дейността КЕВР , направено на заседанието Комисията за наблюдение на дейността КЕВР – четвъртък, 18 юни 2015 г.

КЕВР трябва да отложи решението за цената на тока, за да намери резерви, които да позволят да не се увеличава цената. Такива резерви има!

1. Да се прекрати изкупуването на енергията от ВЕИ-та, които са въведени с разрешение за ползване с една мощност, а са присъединени с по-висока мощност (примерно въведени с мощност 5 мегавата, а продават 8 или 10 мегавата). Има над 100 такива ВЕИ. Да се прекрати изкупуването, докато не се изясни каква е реалната мощност.

2. Проверка за фалшиви отчети. Да не се заплаща електроенергията на тези ВЕИ, за които са констатирани сериозни разминавания в показанията на електромерите им и фактурираното от ЕРП-то количество електроенергия за плащане от страна на НЕК. Тези разминавания за установени при одитните проверки, извършени от КЕВР през февруари т.г. Понякога разминаването е над два пъти, т.е. фактурираното от ЕРП-то количество скъпа електроенергия, получено от съответното ВЕИ, е два пъти по-голямо, отколкото показват електромерите на въпросното ВЕИ.

3. Да не се изкупува електроенергия от ВЕИ-та (от НЕК посредством съответното ЕРП), които не са въведени в експлоатация. Има случаи, в които ВЕИ нямат разрешение за ползване, нямат строителни разрешения, но се изкупува ток от тях. Т.е. купува се скъп ток, произведен от централа, която не съществува.

4. До извършването на пълна и детайлна проверка да се откаже изплащането на електроенергия от фотоволтаични централи, които отчитат повече произведена слънчева енергия през зимните месеци, отколкото през слънчевите летни месеци с много по-дълга „светла част“ на денонощието. Това също би спестило милиони.

5. При електроразпределителните предприятия (ЕРП) има драстично несъответствие между преките разходи за издръжка на основната дейност и т.нар. „външни услуги“. Съотношението е от 2:1 в полза на „външните услуги“, до 50:50 процента. Т.е. повече разходи се правят за „външни услуги“, а не за пряката основна дейност на ЕРП. Това е повод да се преразгледат разходите на електроразпределителните дружества и да не се одобрят.

6. Кражбите на електроенергия да не се признават за „технологични загуби“ на електроразпределителните дружества. Проблемът с ограничаването на кражбите е на ЕРП, не на държавата или на коректните потребители!

7. Заводските централи и топлоцентралите на топлофикациите злоупотребяват с възможността да произвеждат и електроенергия. КЕВР в момента не разполага с ресурси, за да извършва контрол върху тях. Въпросните централи, чието основно предназначение е парното отопление и топлата вода, декларират огромни количества „високо ефективно производство“ на електроенергия, т.е. на електроенергия, която се изкупува на много високи цени. КЕВР трябва спешно да поиска допълнително финансиране за назначаването на нужния брой специалисти, за да се прекратят злоупотребите.

8. Да се извърши проверка доколко са оптимизирани разходите в големите държавни предприятия, произвеждащи електроенергия – ТЕЦ-2 на „Марица Изток“, АЕЦ, водните електроцентрали и т.н. Във Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката има достатъчно данни за нарушения, особено при обществените поръчки. Тук също има резерви за съкращаване на разходите с милиони.

9. КЕВР да поиска от Европейската комисия спешен отговор дали много по-високите „преференциални цени“, по които по договор се изкупува електроенергията от„американските централи“ (Марица-Изток 1 и 3) и ВЕИ, не представляват непозволена държавна помощ с оглед законодателството на ЕС. Писмо с такъв сигнал е изпратен до ЕК от предишния състав на Комисията за енергийно и водно регулиране. Положителен отговор от страна на ЕК ще позволи предоговарянето и намаляването на въпросните „преференциални цени“ - без опасения, че това може да бъде използвано за съдебни дела за милиарди левове поради „нарушаване на договорите“ от страна на българската държава.