СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
07.07.2015г.

Патриотичният фронт внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров във връзка с дейността на кмета на столичен район „Сердика“ Тодор Кръстев. Поводът е гетото на ул. „Градините“ 3 и 6 в квартал „Орландовци“, който се намира на територията на района.

Патриотите искат проверка, която да установи фактите относно извършваните регистрации на лица по постоянен и настоящ адрес на адреси гр. София, кв. „Орландовци”, ул. „Градините“ 3 и ул. „Градините“ 6 за периода от 2007 г. до 2015 г. включително.

В средата на юни организаторът на ВМРО – София Стефан Грънчаров изпрати писмо до кмета на „Сердика“, в което пита колко са адресните регистрации. В отговор кметът Тодор Кръстев заявява, че след направена проверка в национална база „Население“ е установил, че няма адресно регистрирани лица по постоянен и настоящ адрес на ул. „Градините“ 6.

В сигнала да главния прокурор, подписан от заместник-председателя на НФСБ Данчо Хаджиев, председателя на ВМРО – София Карлос Контрера и организатора на ВМРО Стефан Грънчаров, се посочва че съгласно избирателните списъци, включително и за последните избори за народни представители, ул. Градините в кв. „Орландовци” фигурира като административен адрес, на който има избиратели. Избирателните списъци съгласно Избирателния кодекс се съставят по постоянен адрес.

Според представителите на ВМРО и НФСБ това е индикация, че въпреки твърденията в отговора кмета все пак на посочените адреси има регистрирани по постоянен адрес лица.

Пълен текст на сигнала:

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ

ГР. СОФИЯ, БУЛ. „ВИТОША” 2

СИГНАЛ

от Данчо Димитров Хаджиев,

Карлос Арналдо Контрера,

Стефан Николаев Грънчаров,

адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Пиротска“ 5, ет. 5, тел. за връзка 0882 27 22 12

Уважаеми г-н Главен прокурор,

Във връзка с общественото напрежение в кв. „Орландовци” поставихме пред кмета на столичен район „Сердика” въпрос чрез писмо от 17.06.2015 г. колко лица са регистрирани на административен адрес: кв. „Орландовци”, ул. „Градините“ 3 и ул. „Градините” 6. Става дума за български граждани, които са регистрирани по постоянен или настоящ адрес на тези два административни адреса: ул. „Градините” 3 и ул. „Градините” 6. Именно това са двата адреса, около които се формира комплекс от незаконни постройки, известни като гетото на ул. „Градините”. Видно е, че в района живеят неопределен брой лица, включително малолетни и непълнолетни, видно е, че постройки, разположени на тези адреси се обитават, като в този смисъл следва да се изясни как и на какво основание тези лица пребивават на тези адреси. Същевременно е известно, че голяма част от постройките са разположени на поземлени имоти със статут на земеделска земя, а застрояването върху земеделска земя е престъпление съгласно чл. 323а от наказателния кодекс.

В отговор РД-55 00-5(1)/26.06.2015 г. на кмета на столичен район „Сердика” г-н Тодор Кръстев се казва, че на ул. „Градините” 6 няма регистрирани лица по постоянен и настоящ адрес. В същото време на посочения адрес се наблюдават множество постройки, за част от които при столичен район „Сердика” има започнала процедура по установяване и премахване на незаконно строителство съгласно ЗУТ. Също така емпирично може да бъде установено, че на този адрес пребивават множество лица. Част от тези лица твърдят, че разполагат с лични документи, съгласно които са регистрирани по постоянен и настоящ адрес именно на адреси ул. „Градините” 3 и ул. „Градините” 6. Предвид факта, че това може да се установи само от компетентни органи, а именно тези на МВР, които могат да извършват проверка на лични документи и установяване на самоличност, едва ли и кметът на района би могъл да даде подобна информация.

От друга страна съгласно Закона за гражданската регистрация именно кметът на района е компетентен да поддържа, регистрира и дерегистрира лица по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община, в конкретния случай – столичен район. Именно поради тази причина имаме съмнения, че лица са регистрирани на въпросните два адреса – ул. „Градините” 3 и ул. „Градините” 6 със знанието и съгласието на районната администрация. Това може да бъде установено само и единствено чрез извършване на справка в ГД „ГРАО”, които поддържат националната база данни на населението, както и да установи кои лица от администрацията са извършили съответните регистрации. Отделно от това съгласно закона администрацията следва да поддържа архив на подадените заявления, карти за регистрация и приложените към тях документи, които са изискуеми съгласно ЗГР към всеки един момент.

Отделно от това посочваме, че съгласно избирателните списъци, включително и за последните избори за народни представители, ул. Градините в кв. „Орландовци” фигурира като административен адрес, на който има избиратели. Същата попада в обхвата на 5-а избирателна секция в р-н „Сердика”. В този смисъл е ясно, че на въпросната улица има регистрирани лица по постоянен адрес, тъй като избирателните списъци съгласно Избирателния кодекс се съставят по постоянен адрес. Това е индикация, че въпреки твърденията в отговора на нашето питане все пак на посочените адреси има регистрирани по постоянен адрес лица.

Наблюдавайки ситуацията в кв. „Орландовци”, считаме, че има вероятност при извършване на регистрации по постоянен и настоящ адрес да са извършени нарушения на ЗГР, а също така и деяния, квалифицирани съгласно Наказателния кодекс като престъпления по служба. Има основателни съмнения, че