НЕК е задължена да изкупува от двете американски централи по-голямо от реалното потребление на електрическа енергия
30.07.2015г.

За сегашния ценови период делът на по-скъпата електроенергия е 91%, тази от евтините източници намалява на 9%. В периода 2011 – 2015 година съществено се промени пазарът на електрическа енергия. В резултат на икономическата криза се наблюдаваше цялостно намаление на потреблението. Това заяви на заседание председателят на комисията, която проверява състоянието на енергетиката Валери Симеонов при представяне на частичен отчет, предаде „Фокус”. „Това доведе до тежък срив на финансовото състояние на НЕК. Финансовият резултат след данъчно облагане за 2011 г. е печалба, но за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. тя намалява. Това е в резултат на тези неприятни тенденции”, обясни Симеонов.

Той отчете бум на новоприсъединените ВЕИ-та, силно ограничаване на регулаторната рамка, както и значително намаляване на приходите за продажби от 134млн. лв. на 300 млн. лева.

„Комисията не е направила никакви разходи нито за експерти, нито за сътрудници”, каза още Симеонов.

НЕК е задължена да изкупува от двете американски централи по-голямо от реалното потребление на електрическа енергия на регулирания пазар, каза още Валери Симеонов. „Няма как да не трупа загуби”, добави той. „Тези факти потвърждават, че количеството електрическа енергия, която НЕК е задължено да изкупува по силата на двата договора е по-голямо от реалното потребление на електрическа енергия на регулирания пазар”, уточни той.

Дългосрочните договори за задължително изкупуване на електроенергия заемат 40% на регулирания пазар, каза още той. Симеонов засегна и договорите с „Контур Глобал Марица Изток 3" АД и „Ей И Ес - ЗС Марица Изток І". „Текстовете на двата договора прехвърлят рисковете към купувача на електрическа енергия НЕК”, посочи председателят на комисията.

Валери Симеонов припомни, че след съставянето на 43-то Народно събрание, по искане на министъра на енергетиката, и на ресорната парламентарна комисия са били извършени проверки от АДФИ. „Бяха открити редица нарушения, които водят до злоупотреби и загуби за милиони левове. В ТЕЦ Марица Изток 1 само за една година – 2013- 2014 - не са се провели 113 броя процедури за обществени поръчки на стойност 104 млн. Там директно е възлагано”, поясни Симеонов.

„Тези цифри будят съмнения за завишаване на разходната част за пред регулатора”, коментира той като даде за пример, че „Марица Изток” 3 не е провела 5 обществени поръчки за 9 млн. лева.

В доклада е записано, че непровеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки от двете дружества в такива големи размери още веднъж поставят въпроса за обосноваността на техните разходи, които по силата на описаните договори се включват в цените.