ДЕКЛАРАЦИЯ от ПГ„ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ”
02.09.2015г.

Уважаеми колеги,

В началото на следващата парламентарна сесия е редно да направим анализ на извършеното и набележим основните задачи за бъдещата работа.

Изминалия период от работата на Народното събрание и ПГ „Патриотичен фронт” се характеризират с определени макар и скромни постижения, които смея да мисля че дават една добра тенденция в нашата работа. В края на април за пръв път в Българския Парламент беше приета Декларация осъждаща геноцида над Арменския народ извършен в началото на 20-ти век. Зад декларацията се обединиха всички национално отговорни партии с изключение на ДПС, чийто представители не само не подкрепиха декларацията, а демонстративно напуснаха пленарната зала в минутата за отдаване на почит на жертвите. Това явно показа безперспективността, изостаналостта и криворазбраното обслужване на интересите на нашата южна съседка Турция, от страна на най-вредната политическо-мафиотска структура през последните 25 години.

За съжаление забавянето на изпълнението на заложените в програмата за стабилно управление приоритети, програма подписана от 4-те подкрепящи правителството партии, наложи в началото на месец юни Патриотичния фронт да постави за изпълнение 7 основни приоритета, а именно:

1. Премахване незаконните постройки в циганското гето на село Марчево, община Гърмен, като тест за приоритета за държавността над толерираното от местното управление на ДПС нарушаване на законите.

2. Спешни мерки за овладяването на битовата престъпност.

3. Спешни мерки за решаване на тежките проблеми в Българската Енергетика свързани с мащабните злоупотреби и недопускане повишаване на цената на електроенергията.

4. Възстановяването на увредените участъци на защитното съоръжение по границата с Турция и продължаване изграждането на нови участъци.

5. Завършване на необходимите законови и нормативни промени за ограничаване на незаконната сеч и износа на дървесина.

6. Разглеждане и гласуване промени в законодателството с цел противодействие на купения етнически и манипулиран вот.

7. Решаване на инстутиционални проблеми свързани с Българските общности живеещи зад граница. Приемане на промените предложени от ПФ в закона за Българите живеещи извън Република България.

По всяка от тези точки в предложения едномесечен срок бе констатирано задоволително изпълнение с изключение на въпросите за чието решаване бе необходим по голям период от време, а именно справянето с битовата престъпност, завършването на защитното съоръжение по границата с Турция и завършване реформите в Енергетиката.

По промяна в изборното законодателство бе постигнат частичен успех свързан със съгласие за увеличаване на наказанията за купуване и продаване на гласове.

Премахването на незаконните постройки в община Гърмен за които са приключили всички законови процедури беше временно спряно с писмо на Европейския съд до изпълнението допълнителни изисквания.

Патриотичния фронт ще продължи последователната си работа до изпълнение на тези, както и на всички незавършени задачи от по-горния списък и през настоящата сесия на Парламента.

Прякото ангажиране на представители на Патриотичния фронт с оценката на Енергетиката приключи с междинен доклад обхващащ работата на американските централи ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3 и ВЕИ сектора. В удължения период за работата на Комисията ще се завърши анализа и на останалите елементи от енергийния пазар и ще бъде предложен за приемане окончателния доклад за работата на Комисията.

Бе постигнато отлагане и задържане увеличението на ел. енергията за битовите потребители с което бе защитен един от основните програмни приоритети на Патриотичния фронт.

Бяха приети двукратни промени в Закона за Енергетиката в които за съжаление бе допуснато въвеждането на лобистки текстове от мнозинството. Решителен етап от окончателното решаване на проблемите в Енергетиката ще бъде приемането на Закона за прекратяване на дългосрочните договори с ТЕЦ Марица-изток 1 и 3 внесен от Патриотичния фронт. В момента законопроекта се обсъжда в Министерския съвет и предстои внасянето му в Комисиите на НС.

Въпреки предприетите организационни мерки от Министерството на Вътрешните работи, решаването на въпросите с битовата престъпност и особено циганската такава в провинцията и малките населени места е тежкият въпрос чието решаване вероятно ще продължи през целия мандат на сегашното управление.

В процеса на работа по гореизброените искания на Патриотичния фронт бе установено едно добро взаимодействие, както с партиите подкрепящи управлението, така и с органите на изпълнителната власт,което е сериозно постижение и залог за успешна работа.

При решаването на тежките проблеми от Национална значимост бе постигнато съгласие и между всички Български партии в НС, заедно с цялото ръководство с Министерството на Вътрешните работи, за определяне основните задачи в борбата с престъпността.

Безпрецедентен резултат с решаващото участие на Патриотичния фронт беше и събирането на 180 подписа под общ Законопроект за промяна на Конституцията с цел решаване на тежките проблеми в Съдебната система.

Бяха постигнати успехи в законодателната дейност свързани с кодекса за социално осигуряване, здравната реформа, гражданската регистрация и др. като въпреки наличието на голям брой разнородни политически сили решенията бяха постигани със сериозно мнозинство.

ПГ на ПФ ще продължи своята последователна работа по изпълнение на своята предизборна програма и в предстоящия политически сезон в посока защита на инте