СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
16.09.2015г.

Парламентарната група на Патриотичен фронт внесе днес в деловодството на Народното събрание предложение за съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание.

Предложението е за г-н Михаил Георгиев Кожарев.

„ Ние, вносителите смятаме, че и сега България има нужда от конституционни съдии с високи лични и професионални качества, с голям и разнообразен опит в правото, необвързани политически” , пише в Мотивите на ПГ на ПФ към предложението.

Според вносителите, кандидатите следва да са личности с отлично владеене на правото, с голям и разнообразен практически опит, а точно такава личност е Михаил Кожарев.

Предложението на Парламентарната група на Патриотичен фронт е аргументирано и с факта, че Михаил Кожарев е с утвърдена в професионалните среди квалификация, публична личност – бивш заместник на главния прокурор и настоящ член на Висшия съдебен съвет, избран от професионалната квота. Той е работил повече от 20 години като съдия, адвокат, прокурор, с голям практически опит в гражданското и административното право. Участвал е в разработването на законопроекти, в подготовката на редица становища по конституционни дела и тълкувателни дела на Върховния административен съд. Специализирал е право на Европейския съюз, активен и диалогичен, с доказани умения за работа в екип.