Декларация на ПГ „Патриотичен фронт“
Декларация на ПГ „Патриотичен фронт“
31.08.2016г.

Уважаема г-жо председател,

Уважаеми колеги,

Новата геополитическа обстановка изправя България пред още по-сериозни предизвикателства и реални опасности. Тероризмът, възобновеното военно противопоставяне по оста Изток – Запад, тежките военни конфликти в близки до нас региони, нестабилността в съседни страни и заплахата от нови и нови вълни мигранти-авантюристи изискват навременна и адекватна реакция от страна на всички български власти и всеки отговорен български политик.

Патриотичният фронт няма да използва сложната обстановка и трудностите, пред които е изправена България, за евтина партийна пропаганда с оглед наближаващите президентски избори, нито за безпринципна критика на всяко действие на правителството. Ние оценяваме усилията на правителството да отстоява българския национален интерес пред партньорите ни от ЕС във връзка с мигрантската криза, няма как да не подкрепим настояването България да бъде третирана еднакво с другите две гранични за Съюза страни, подложени на силен мигрантски натиск – Италия и Гърция.

България трябва ясно да покаже, че няма да позволи да бъде третирана като „погранично гето“ на ЕС, като карантинен лагер за настаняване на придошли от цял свят авантюристи. И още – България трябва да заяви, че едностранно замразява изпълнението на Дъблинските споразумения и няма да приеме нито един човек от тези, които европейските държави искат да ни върнат, докато няма единна европейска политика за недопускане на нелегални емигранти. Успоредно с това българското правителство трябва да поиска от ЕС помощ в жива сила, техника и сериозна финансова помощ за охрана на външната граница на ЕС.

Патриотичният фронт категорично настоява за обезпечаването на сигурността на българската граница чрез спешно завършване на защитното съоръжение до Черно море и разполагане на допълнителни сили на българската армия и полиция. Българският парламент и правителството трябва да заявят, че в случай на необходимост ще бъде използвана сила за недопускане на тълпи от нелегални авантюристи на територията на суверенна България. Под „използване на сила“ трябва да се разбира употребата на всички средства за недопускане на нелегални мигранти, а именно: Физическа сила, технически средства за възпиране, сълзотворен газ, водни струи и огнестрелно оръжие.

През предстоящата парламентарна сесия Патриотичният фронт все така последователно ще изпълнява предизборната си програма. Първостепенна задача за коалицията НФСБ-ВМРО остава отстраняване на ДПС и неговото разклонение ДОСТ не само от властовите позиции, но и от политическия живот на страната. Обслужването на интересите на Република Турция, извършвано прикрито от ДПС и неприкрито от ДОСТ, както и безпардонната намеса на чужди държави във вътрешната ни политика, остават най-сериозната заплаха срещу българската държавност и единството на нацията.

От десетилетия ДПС, а отскоро и ДОСТ, както и управляваното от турската Дирекция по вероизповеданията Главно мюфтийство използват религията за отчуждаване на части от българския народ, за внушения, че религия, народност и нация са едно и също и че щом си мюсюлманин, значи не си българин, а турчин и не България, а Турция е твоята родина.

В тази връзка ПФ ще настоява за приемането на ЗИД на Закона за вероизповеданията, който да забрани финансирането на религиите от чужди държави, фондации и граждани, използването на мощни озвучителни уредби при ежедневните религиозни церемонии, както и използването на неразбираем език, различен от българския.

Предстои приемане на второ четене на нашите законопроекти за забрана на бурките (фереджетата), както и на този срещу радикалния ислям.

От първостепенна важност за коалицията „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО“ е и задачата за възраждане на българската икономика. Ние не можем да бъдем удовлетворени от ръста на икономическите показатели, намаляването на инфлацията и безработицата като естествено следствие от двугодишното политическо стабилизиране на България. Ние считаме, че за изминалите две години не бе направено почти нищо в посока насърчаване и облекчаване на дейността на дребния и средния бизнес, а по-скоро обратното: Бяха приети откровено лобистки поправки и закони, утежняващи положението на цели браншове и то на тези части от тях, които работят при пълно спазване на законите. Такива бяха например ЗИД за концесиите, приет на първо четене, някои поправки в Закона за енергетиката и особено промените в Закона за данъчните складове и акцизите. Последният нанесе тежък удар върху над 1000 малки обекти за дестилация (селски казани), последван от фалити и масови протести – и то на регистрирани и лицензирани, т.е. спазващи законите собственици на дребен бизнес. „Сенчестата част“ от бранша, шесткратно по-голяма от „светлата“, остана незасегната от ограниченията, но вероятно ще остане вярна и благодарна на управляващите от ГЕРБ.

ПФ ще настоява за приемането на второ четене на законопроекта, връщащ старите условия за работа на малките обекти за дестилация и отхвърлянето на законопроекта на управляващите, въвеждащ още по-тежки ограничения, които ще ликвидират целия бранш. За нас това е недопустимо!

Тежкото състояние на българската енергетика е тема, която ще продължава да бъде обект на изключително внимание за ПФ. За пореден път заявяваме, че за нас е недопустимо увеличаването на цената на електроенергията и настояваме за спешно прекратяване на неизгодните договори с американските ТЕЦ „Марица – Изток“ 1 и 3.

Считаме за н