Депутат от ГЕРБ призна: Законът за акциза мина благодарение на политическата воля на В. Симеонов
Парламентът прие промени в Закона за акциза и данъчните складове на второ четене, с които специализираните малки обекти за дестилиране трябва да са с обща съвместимост на съдовете до 1000 литра. 
18.01.2017г.

Съгласно промените, на задължителна регистрация подлежат специализираните малки обекти за дестилиране, като регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено кмета на общината за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок.

Законът дава правомощия на кмета да прекратява регистрацията по искане на лицето, при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му, или когато лицето престане да отговаря на изискванията, или е предоставило неверни данни.

Съгласно промените в тримесечен срок от влизането в сила на този закон регистрираните лица, които извършват дейност като специализиран малък обект за дестилиране подават искане за регистрация до кмета на общината по местонахождение.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в държавен вестник.

В рамките на дебата депутатът от ГЕРБ Методи Андреев призна, че промените в Закона за акциза и данъчните складове са благодарение на политическата воля основно на Валери Симеонов, Цветан Цветанов и други народни представители.

Той предложи обаче да се допълни, че тези 1000 литра са за работен обем, но предложението му не бе прието.

Председателят на парламентарната група на „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ и лидер на „Национален фронт за спасение на България“ Валери Симеонов посочи, че в следващото Народно събрание трябва още повече да облекчат и освободят целия бранш от ограничителните условия за селските казани.

„Това са хора, които са дребни производители. Хора, около които се изхранват по няколко семейства, така че става въпрос за няколко хиляди човека. Така или иначе ние ще опитаме да поставим една точка и да върнем старите условия на стария закон“, коментира лидерът на НФСБ Валери Симеонов. 

Десант