Учредително събрание в Буново
09.03.2017г.

На 9 март 2017 г., след възпоменателната церемония на гара Буново, с начален час 12,30 ч. се предвижда провеждане на учредително събрание на ПО на НФСБ в с. Буново, община Мирково, в Синьото кафене в центъра на селото.