Общински съветник от НФСБ търси причините за критичното състояние на МБАЛ-Шумен
Наталия Стефанова предлага създаването на временна комисия, която да изнесе истината пред обществеността
15.05.2017г.

Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен е в критично финансово състояние. Този факт е известен на шуменската общественост, но какви са причините, довели до това? Общинският съветник от „Национален фронт за спасение на България” Наталия Стефанова твърдо е решена да намери отговора. Тя предлага да се създаде временна комисия, която да стигне до истината кой доведе МБАЛ до плачевното състояние.

„На хартия знаем какво е състоянието на болницата, но вътре не знаем какво става“, обясни идеята си за създаване на комисията Наталия Стефанова по време на Консултативен съвет днес. Тя припомни последните отчети за финансовото състояние на МБАЛ-Шумен, които сочат 584 000 лева загуба през 2015 г. и над 1,5 милиона лева през 2016 г.

Според предложението й, комисията ще е 7-членна и с мандат от 6 месеца, а в състава й ще влизат представители на Инспектората към Министерството на здравеопазването, общински съветници и чиновници от общинската администрация.

15 дни преди да изтече мандатът й, комисията трябва да излезе с доклад, в който да опише наблюденията си и да даде препоръки, ако има такива.

Предложението на Наталия Стефанова ще бъде разгледано на предстоящата в края на месеца сесия на Общинския съвет.

На сесията на местния парламент ще бъде гледана още една точка, свързана с болницата. Тя е за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 8 юни. Според дневния ред по време на Общото събрание ще бъде разгледан доклад за дейността на съвета на директорите за 2016 г., одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за миналата година, освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. и др.

Ето и мотивите на Наталия Стефанова за съставяне на временна комисия, която да изясни причините за тежкото финансово положение на болницата:

„От предоставения финансов отчет на МБАЛ – Шумен към 31.12.2016 год. ясно се вижда, че лечебното заведение е със сериозни загуби от близо 1,5 млн лева. Предвид предстоящото преструктуриране на част от отделенията поради изключително тежкото финансово състояние, което не само ще увеличи негативното въздействие върху медицинския персонал, но ще влоши и качеството на предлаганите здравни услуги.

Поради това спешно е необходимо да бъде извършена цялостна външна експертна оценка, която обективно да се произнесе по отношение на адекватността и целесъобразността на действията, предприети от управителя на „МБАЛ Шумен“ АД д-р Атанас Атанасов и ръководения от него управленски екип.

Гражданите на Шуменска област трябва да научат истината за това как и защо „МБАЛ - Шумен“ АД, която само през първата половина на 2015 г. е на печалба повече от 40 хил. лева, то само година и половина по-късно е със загуби от близо 1,5 млн лева.

Пред нас стои огромен проблем, който очаква нашето задълбочено внимание. Това, че държавата притежава близо 63 % „МБАЛ –Шумен“ АД не може да бъде аргумент за това, ние шуменските общински съветници и община Шумен, които са съсобственици в многопрофилната болница с близо 19 % дял, да не можем да получим смислен отговор за причините довели до такива огромни загуби.

Всички ние имаме огромната отговорност и сме тук, за да защитаваме обществения интерес. Какво ще отговорим на нашите съграждани, когато утре поради все по-лошото заплащане на лекари и медицински сестри, както и затрудненията в кадровото обезпечаване на елементарни текущи дейности в МБАЛ, доведат до там, че се стигне до фатални случаи поради липсата например на лекари и сестри за нощните дежурства.

Мислите ли, че шуменци изобщо ще ни слушат, когато тръгнем да се оправдаме, че държавата е собственик на „МБАЛ –Шумен“, и поради това ние не сме направили нищо, за да запазим здравеопазването в областта?

Именно в тази връзка е наложително да се създаде временна комисия в която участие да вземат външни експерти, за да бъде обективно анализирана предоставената информация в отчета на МБАЛ-Шумен АД, както и целесъобразността на решенията и действията на управляващия „МБАЛ – Шумен“ АД екип начело с д-р Атанас Атанасов.”