Валери Симеонов ще ръководи Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
С друго решение на МС вицепремиерът, заедно с министър Бисер Петков, бе определен за представител на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество
25.05.2017г.

Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и лидер на ”Национален фронт за спасение на България” (НФСБ) Валери Симеонов ще бъде председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) към Министерския съвет.

Според Правилника за устройството и дейността на НССЕИВ на тази позиция може да бъде само вицепремиер.

Съветът е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси на основата на сътрудничество между държавните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и защитата правата на човека.

С друго решение вицепремиерът Валери Симеонов и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков бяха определени за представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Десант