Вицепремиерът Валери Симеонов предлага конкретни мерки за справяне с ромските проблеми в ”Шекер махала”
Хората в пловдивския квартал се оплакват от незаконното строителство, нерегламентирания шум, хаотичното сметосъбиране, незаконното свързване на къщи с ВиК мрежата и пълзящата ислямизация на ромското население
03.08.2017г.

Вицепремиерът Валери Симеонов обсъди с граждани от Пловдив, главния секретар на МВР Младен Маринов и началник отдел „Обществен ред и управление при кризи“ Емил Вълков в община Пловдив проблемите със смесеното население в район „Северен“, Пловдив.

Подалите сигнала до кабинета на вицепремиера поставиха акцент върху незаконното строителство, нерегламентирания шум, хаотичното сметосъбиране, незаконното свързване на къщи с ВиК мрежата и пълзящата ислямизация на ромското население.

Гражданите описаха различни конфликтни точки в квартала, които с течение на времето се изместват все по-близо до районите с компактно българско население и имат засилващи се отрицателни социални, битови и икономически последици.

Вицепремиерът Валери Симеонов изрази мнението си, че гореспоменатите проблеми могат да бъдат разрешени единствено чрез съвместни усилия на държавните институции и местната власт. Той, както и главният секретар на МВР и началникът отдел „Обществен ред и управление при кризи“ към община Пловдив поеха ангажимент да работят за прилагане на следните 4 мерки в най-кратък срок:

Възстановяване на постоянното стационарно полицейско присъствие в квартала в сградата на бившата приемна – сега изоставена.

Премахване на десетките незаконни постройки от общинската собственост покрай канал „Напредък“.

Да се обърне специално внимание на незаконното строителство в района на улица „Дилянка“.

МВР да работи приоритетно по сигнали за нарушаване на обществения ред в района, особено по отношение на нерегламентираното блокиране на улици с цел провеждане на събития на ромската общност.

Вицепремиерът Симеонов апелира към община Пловдив и МВР за обратна връзка в рамките на следващите две седмици.