Кметове се срещнаха с народните представители от НФСБ
03.11.2017г.

За пряк избор във всички населени места настояха представители на Националното сдружение на кметовете на кметства по време на среща с народните представители от НФСБ. Мотивът им е, че така ще се изпълнява реално волята на хората и че именно това е пряката демокрация.

Сега кметове на кметства се избират в населени места с население над 350 души, а в тези с по-малко на брой жители кметът на общината назначава кметски наместник.

„Резонно предложение, защото назначеният човек е в едно малко селище от 8 до 5 ч. на работа, докато избраният е с хората 24 часа в денонощието, той е и кметът, и спешната, и социалната помощ“, коментира народният представител от НФСБ Георги Колев.

На второ място, от сдружението на кметствата поставиха въпроса за ясни делегирани бюджети, които да изпълняват.

Кметовете са категорични, че трябва да има равен достъп и за малките населени места до европрограмите. Защото сега има такива, които могат да кандидатстват по програмата за селските райони например, а други, които са в рамките на градове – не могат.

Освен това, кметовете поставиха пред депутатите от НФСБ и въпроса за необходимостта от изготвянето на изцяло нов закон за опазване на селскостопанското имущество.

Те настояха и за по-засилено присъствие на назначените в малките населени места полицейски инспектори, които да прекарват повече време в селата, да има приемен ден и да дават нощни дежурства.