Работодателите благодарят на вицепремиера Валери Симеонов
По тяхно мнение вицепремиерът и лидер на НФСБ допринася сериозно за промяна в нагласите на политическия елит по отношение на миграцията на високо квалифицираните и сезонните чуждестранни работници у нас
29.11.2017г.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е удовлетворена от настъпилите промени в Закона за МВР, Закона за чужденците и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

В официалното си изявление Асоциацията изтъква, че несъмнено има още неразрешени ключови проблеми, но това не значи, че не трябва да се отдаде дължимото на постигнатото преди няколко дни.

АИКБ благодарят на Валери Симеонов. По тяхно мнение вицепремиерът допринася сериозно за промяна в нагласите на политическия елит по отношение на миграцията на високо квалифицираните и сезонните чуждестранни работници в посока на България.

От Асоциацията приветстват и четирите законодателни изменения, водещи до положителни промени в режима на работа на сезонните работници.

Въпреки всичко, работодателите все още имат искания, независимо, че изказват задоволството си от постигнатия напредък. Те искат уредба на трудовата миграция и мобилност в България и се надяват, че обществото ще разбере необходимостта от приток на чуждестранни човешки ресурси, особено в сферата на дефицитни специалности.