Патриотите предлагат по-строги санкции за престъпления, свързани с лова
Предложените промени в Наказателния кодекс предвиждат драстично увеличение на глобите за убиване на дивеч без разрешение. Вижте подробности за законопроекта
30.11.2017г.

Депутати от „Обединени патриоти“ внесоха днес законопроекти за изменения и допълнение на Наказателния кодекс (НК), които имат за цел да повишат ефективността на наказателното производство при извършване на престъпления в горите.

Така например, предложени са нови състави в чл. 237, които касаят престъпления, свързани с лова, които са често срещани в практиката, обаче досега остават извън обхвата на тази разпоредба.

Съгласно предвидените промени, вече ще има много по-тежки наказания за този, който убие или улови без съответното разрешение едър дивеч – вместо затвор за една година или глоба от 100 до 300 лева, патриотите предлагат наказанието да е лишаване от свобода до две години или пробация до четили години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Със създаването на нова алинея, се криминализира „пренасянето, превозването или укриването на незаконно убит или уловен дивеч, когато предметът на престъплението или нанесените щети са на стойност над една минимална работна заплата“. Предвиденото в законопроекта наказание в тези случаи е лишаване от свобода до три години, глоба в размер от 1000 до 5000 лева и лишаване на право да ловува.

Когато престъплението е извършено в забранено за лов време, на забранено за лов място или със забранени средства, или пък са причинени щети за над 1000 лева, тогава се предлага наказанието да бъде лишаване от свобода до три години, глоба от 1000 до 5000 лева и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, т. 7.

В законопроекта на патриотите е предвидено да се квалификацира като престъпление и построяването на сграда в горска територия без правно основание.

В същото време, от съставите на престъпленията по чл. 235 и 237 се изключват деянията, чийто предмет или нанесена щета са в размер до една минимална работна заплата. Идеята е те да станат обект на административнонаказателно производство.

При сега действащата нормативна уредба, когато се установи, че едно противоправно деяние, извършено в горски територии, е престъпление, преписката се изпраща в прокуратурата.

Вносителите на законопроекта – Валентин Касабов, Христиан Митев, Борис Ячев, Искрен Веселинов и Явор Нотев, изтъкват в мотивите си, че анализът на практиката в последните години – на база съставените от регионалните инспекции по горите (РДГ) актове за установяване на административно нарушение и издадените наказателни постановления – показва, че в 90 процента от случаите досъдебното производство се прекратява поради малозначителност и преписките се връщав в РДГ.

А това, от своя страна, води до забавяне на процеса по налагане на нарушителя на съответната санкция и дори до невъзможност да бъде реализирана някаква наказателна отговорност. И след като престъпното деяние остава ненаказано, то се създава предпоставка за извършването на нови подобни нарушения.