Христиан Митев: Членовете на антикорупционната комисия трябва да се увеличат от 5 на 9 души
06.12.2017г.

Целият антикорупционен орган, а не само председателят – както е предложено сега, следва да бъде избиран от Народното събрание, след като приемаме, че България е република с парламентарно управление.

Това е предложението на патриотите, на което обърна внимание депутатът от НФСБ в групата на „Обединени патриоти“ Христиан Митев, зам.-председател на правната комисия в Народното събрание, която днес разглежда Антикорупционния закон.

Патриотите предлагат още да бъде увеличен броят на членовете на антикорупционната комисия от 5 на 9 души. Християн Митев мотивира исканото увеличение на състава, сравнявайки числения състав на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

„Няма как в случая с антикорупционния орган двойно повече работа да се върши от два пъти по-малко хора“, аргументира предложението зам.-председателят на правната комисия.