Валери Симеонов обсъди с работодателски организации недостига на кадри в България
17.04.2018г.

Заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов обсъди с главния секретар на Европейския център на работодателите и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (СЕЕР) Валерия Ронцити и председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев недостига на кадри в ключови за България сектори и предложения за конкретни мерки с цел разрешаване на този проблем.

По време на срещата бяха коментирани решения в краткосрочен план, посредством внос на работни сила от страни извън ЕС – приоритетно такива, в които има голяма българска диаспора и посредством квалифициране на безработни и неактивни лица.

В дългосрочен план е необходима реформа във финансирането на висшето образование, прецизиране на плана за прием във висшите училища, системна работа със завършващите ученици и техните семейства с оглед адекватна професионална ориентация.

Главният секретар на CЕЕP подкрепи предложенията и мерките за трудова миграция, които АИКБ и другите национално представени работодателски организации са подготвили.