Учредително събрание на НФСБ в Николаево
26.04.2018г.

ПП НФСБ ще проведе учредително събрание в гр.Николаево, обл.Стара Загора на 26.04.18г (четвъртък) от 18.00ч в сградата на читалището-клуб на пенсионера.