След намесата на НФСБ: Спряха фалшивите договори за наем на земеделска земя
09.05.2018г.

С активната намеса на народните представители от НФСБ бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които сложиха край на порочната практика за сключване на договори за наем на земеделска земя от несобственици.

Проблемът възникна особено остро в Северозападна България и след множество срещи с граждани депутатите от ”Национален фронт за спасение на България” настояха за промените.

„С приетия днес закон отнехме възможността на несобственици на земеделски земи да сключват договори за заем на земеделска земя. Договорите трябва да бъдат потвърдени в общинските служби с писмена декларация от собственика. Ако това не стане до 1 месец от влизането на закона в сила – договорите ще бъдат развалени“. Това заяви народният представител от НФСБ и зам.-председател на земеделската комисия Йордан Апостолов.

„Приехме промени, с които таксата за вписване на договор за наем е 10 лв. Това е важно за хората, защото представители на агенции по вписвания имаха безумни намерения цената да се определя пропорционално въз основа на данъчната оценка“, изтъкна още Йордан Апостолов.

Също така, според новия закон при дадени вече пълномощия за право на управление на земеделски земи – пълномощията трябва да бъдат препотвърдени от собственика.

„Предложението беше направено редакционно, в пленарна зала, след като бяхме сезирани от група собственици в късния следобед на деня преди приемането на закона. Ако не бяхме направили тези промени, щяхме да поставим тази група от собственици, дали безсрочни пълномощия в предишни години, в неравностойно положение“, посочи Йордан Апостолов.

По думите на народния представител от НФСБ с приетия закон се постига и една справедливост с връщането на конете като пасищни животни. Но, за да получават субсидия и за да могат да участват в схемите за подпомагане и разпределение на мери и пасища, собствениците трябва да бъдат регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните и да имат регистрирани животновъдни обекти по чл. 137.