Промените в ЗУТ, предложени от ”Обединени патриоти”, минаха на първо четене
13.06.2018г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за устройство на територията, намаляващи административната тежест, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Предложенията бяха внесени от ПГ на „Обединени патриоти“, от ПГ на ГЕРБ и от Министерски съвет, като най-много са тези на патриотите.

Те предвиждат и съгласуването на заданията и предложенията за подробен устройствен план да се извършва служебно от кмета на общината или от компетентния орган. Вторият проект на ”Обединени патриоти” е свързан с отстраняване на съществуващите непълноти и неясноти в закона.

Част от предложенията на „Обединени патриоти“ касаят забавянето на цялостния процес по предоставяне на услугата достъп до интернет. За да се преодолее това, няма да се изисква разрешение за строеж за изграждане на физическа инфраструктура, разполагане на кабелни електронни съобщителни мрежи в чертите на регулационната линия на имота.

Законопроектът на „Обединени патриоти“ цели намаляване на административната тежест. Същата цел има и този на Министерски съвет.