Учредително събрание на НФСБ в Гоце Делчев
вторник от 18 часа в Дома на техниката, ул.
25.09.2012г.

Пoлитическа партия Нацинален фронт за спасение на България ще проведе учредително събрание в град Гоце Делчев от 18 часа в Дома на техниката, ул."Бяло море" №12А