Славчо Атанасов с инициатива за приемни дни на кметовете
Съвносители на законопроекта са негови колеги, народни представители от НФСБ
31.07.2019г.

Народният представител от НФСБ Славчо Атанасов и кмет на Пловдив в мандат 2007-2011 г. внесе в деловодството на Народното събрание в сряда поправка в Закона за местното самоуправление и местна администрация, с която кметовете се задължават да имат приемен ден за граждани.

Съвносители на законопроекта са колегите му, народни представители от НФСБ – съпредседателят на ПГ на „Обединени патриоти“ Валентин Касабов, зам.-председателят Борис Ячев и Христиан Митев, секретар на парламентарната група.

„Промяната е продиктувана от наблюдаваното в ежедневната практика недобросъвестно поведение от страна на много кметове, в това число и на кмета на Пловдив, които изолират гражданите, неглижират техните проблеми, не взимат под внимание мнението и желанията на обществените групи, и по никакъв начин не осъществяват пряк контакт с тях“, посочи Славчо Атанасов.

По думите му подобни примери не са само изолирани и единични явления, а по-скоро се превръщат в практика и манталитет на местната власт по принцип. „А, подобно отношение от страна на администрацията не е допустимо в условията на правовата държава и демократичното управление на Република България, което налага въвеждането на задължаващи органите на местната администрация да въведе и най-вече да изпълнява в действителност приемането и изслушването на гражданите, като част от правата да участват в местното самоуправление, дадени им от закона“, посочи още мотиви Славчо Атанасов.

Проектът регламентира изрично задължение в т. 20 на чл.44, ал.1, за кмета на общината, респективно на районния кмет, да приема и изслушва граждани в определени дни. Условията и реда за приемане и изслушва на гражданите се утвърждават със заповед, като информацията се публикува на интернет страницата на общината.

Приемните дни са живата връзка между гражданите и техния кмет и се провеждат с цел осъществяване на възможността гражданите лично да поставят своите проблеми, въпроси и предложения пред човека, когото са избрали да управлява населеното място, се казва още в мотивите.

Изслушването на гражданите в точно определени дни и часове от седмицата се налага от практиката, за да се осигури технологично време за решаване на поставените въпроси от предходния прием, за своевременно, компетентно и ефективно решаване на молбите и предложенията им.

Проектът включва и създаване на Глава „Административно-наказателните разпоредби“, продиктувано от необходимостта да се гарантира стриктно спазване на задълженията, които законът възлага на кмета в чл.44, ал.1. Със създаването на глава „Административно наказателни разпоредби“ ще се гарантира по-голяма контрол и по отношение на изпълнение на сроковете по чл.44, ал.1, т.18 и ал.5.

Вносителите посочват още, че с предложените промени ще се постигне в по-голяма степен публичност и прозрачност при вземане на решения участие на гражданите в управлението създаване на активни местни общности, които да определят местните политики и насоките на развитие. Както и спазването на върховния принцип, заложен в Конституцията на Република България, където в чл. 1. (2) е записано: Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.