Учредително събрание на НФСБ в Търговище
15 ноември от 17 часа в залата на Дома на техниката.
15.11.2012г.

15 ноември от 17 часа в гр.Търговище в залата на Дома на техниката. За контакти: Георги Георгиев, тел. 0894 646 934