Среща с координатора на областта в Съединение
от 18 часа в заседателната зала на Общината
07.11.2012г.

7 ноември от 18 часа в гр.Съединение в заседателната зала на Общината.