Общинските съветници на ПП „НИЕ“, като част от НФСБ, не подкрепят Бюджетната прогноза на Община Пловдив за 2015-2017 г.
24.03.2014г.

Общинските съветници на „Национален Идеал за Единство“, като част от НФСБ - Славчо Атанасов, Слави Георгиев, д-р Лилия Учкунова и Илко Илиев, няма да подкрепят „Бюджетната прогноза на община Пловдив 2015-2017г.”, която се внася на предстоящата на 27.03.14г. сесия на Общински съвет Пловдив.

В пореден документ, ни се предлага да одобряваме и легализираме поемането на нови задължения на Община Пловдив. Само за 2015 г. е предвидено ново задлъжняване на общината с 47 милиона лева. Като цяло, буди съмнение ударното концентриране на средства в настоящото управление на Община Пловдив, при това за проекти с неясен ефект върху решаване не инфраструктурните проблеми на града. За пореден пъд изразяваме недоумение защо е необходимо теглене на нови заеми, при положение, че Капиталовата програма за 2014г. показа, че Община Пловдив може и е способна да генерира собствени средства. Притеснително е поредното мълчаливо увеличение на данък МПС, което вече се усеща от гражданите, които започнаха да изплащат задълженията си към „Местни данъци и такси“. Поемането на нови задължения на Община Пловдив неминуемо ще води до нови подобни увеличения, за което нееднократно предупреждаваме. Намеренията за разходване на публични средства от настоящето управление на Община Пловдив, за което отсъства доверие у мнозинството пловдивчани, прозира и от намерението да се сключи договор за лизинг от ОП „Чистота” в размер на 2 100 000 лв.. ОП „Чистота” е едно от малкото общински предприятия, което категорично разполага със собствени средства и по никакъв начин не е ясно нито защо, нито за какво ще се обремени това общинско предприятие с подобен дълг, за който нито е провеждан обществен дебат, нито са запознати общинските съветници.

Поради тези причини, общинските съветници от ПП”НИЕ”, като част от НФСБ, категорично няма да подкрепят действията на Иван Тотев и неговият екип за финансовото съсипване на общината.

Чрез настоящата позиция задаваме публично към г-н Тотев следния въпрос: “Считате ли, че е нормално, четирима различни кметове на Пловдив, за период от 20 г., да сключат договори за заеми, в размер по-малък, отколкото вие за три годишното си управление?“