Славчо Атанасов сигнализира Областна управа за закононарушение в ОбС-Пловдив
01.04.2014г.

Общинските съветници в Пловдив Славчо Атанасов и Слави Георгиев внесоха сигнал в Областна управа за извършено закононарушение в работата на Общински съвет – Пловдив.

Общинските съветници не приемат за законно гласувана точката от дневния рез за одобряване на Бюджетната прогноза на Пловдив за 2015-2017 г. По думите им Общинският съвет е извършил нарушение на „Правилник за организация и дейността на Обс Пловдив”, като е гласувал отхвърлена точка от дневния ред на трето гласуване – нещо, което не е разрешено в правилника на Общинския съвет.

Практика на председателството на ОбС-Пловдив е да тълкува правилника на общинския съвет по начин, който му е угоден, често извършвайки неговото нарушаване. Нееднократно сме призовавали и предупреждавали Правилникът на ОбС да бъде спазван, защото единствено неговото спазване може да даде правилно провеждане на заседанията на общинския съвет и да запази чувството за равенство, справедливост и законност. Конкретно с това потъпкване на правилника по такава важна точка за града ни, бяха преминати границите на поносимото, заявяват още Славчо Атанасов и Слави Георгиев.

Припомняме, че на последната сесия на общинския съвет, състояла се на 27.03. 2014 г., бе разгледана „Бюджетна прогноза на Пловдив 2015-2017 г.” След като имаше направено предложение за отхвърляне на точката и бе гласувано по това предложение, общинският съветник Слави Георгиев поиска прегласуване, защото не бе успял да упражни правото си на вот. При това второ гласуване, с обикновено мнозинство, се прие, че точката е отхвърлена. Подчертаваме, че бе извършено именно прегласуване, тъй като първото гласуване не бе отменено и се счете за редовно проведено. С това се изчерпаха и двете възможности за гласуване разрешени от Правилник за Организация и Дейността на ОбС Пловдив. Въпреки това, председателят на ОбС Илко Николов насрочи трето гласуване, като преди него даде и почивка от 10 минути. При третото гласуване предложението за отхвърляне на точката не бе прието, а впоследствие, при основното гласуване по точката, тя бе приета с обикновено мнозинство и така бе одобрена Бюджетната прогноза на Пловдив за 2015-2017 г.