ПП НФСБ - Габрово открива клуб в града
сряда от 17:30 часа ул. Николаевска Nо 88
21.11.2012г.

ПП НФСБ - Габрово открива клуб в града на 21.11. сряда от 17:30 часа ул. "Николаевска" Nо 88