Велопоход с.Червена вода, област Русе
събота, от 10:00 часа в с.Червена вода
20.09.2014г.

Ще се проведе велопоход на 20 септември, събота, от 10:00 часа в с.Червена вода, област Русе.