Публичен регистър на даренията

С оглед спазването на Закона за политическите партии (ЗПП) ПП НФСБ публикува публичен регистър на даренията.

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи.

(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:

1. лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание;

2. декларация от лицата по чл. 23, ал. 1, т. 3 за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.;

3. наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;

4. обстоятелствата по чл. 17;

5. притежаваните недвижими имоти;

6. разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000 лв.;

(3) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Обстоятелствата по ал. 2 се вписват в регистъра в 14-дневен срок от възникването им.

(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Публичността на регистъра по ал. 2 се осигурява чрез интернет страницата на политическата партия.

Декларации за произход на дарения над 5 000 лв.

30.06.2014 – Валентин Касабов

02.09.2014 – Валери Симеонов

02.09.2014 – Данчо Хаджиев

02.09.2014 – Петьо Георгиев

22.04.2013 – Данчо Хаджиев

19.04.2013 – Петьо Георгиев

19.03.2013 – Валери Симеонов

30.01.2013 – Иван Кузманов

11.12.2012 – Данчо Хаджиев

11.12.2012 – Петьо Георгиев

11.12.2012 – Валери Симеонов

09.09.2011 – Петьо Георгиев

09.09.2011 – Данчо Хаджиев

02.08.2011 – Валери Симеонов

Договори за дарения над 5 000 лв.

30.06.2014 – Валентин Касабов

22.04.2013 – Данчо Хаджиев

19.04.2013 – Петьо Георгиев

Дарения от физически лица

11.09.2014 – Росен Чавдаров Миндов04.09.2014 – Ангел Димитров Божидаров04.09.2014 – Валентин Митков Демирев04.09.2014 – Георги Иванов Иванов04.09.2014 – Георги Тодоров Чалъков04.09.2014 – Гинка Москова Дянкова04.09.2014 – Диана Славчева Фъртунова04.09.2014 – Димитър Кирилов Байрактаров04.09.2014 – Димо Веселинов Хлебаров04.09.2014 – Евгений Иванов Манов04.09.2014 – Златина Великова Зафирова04.09.2014 – Илко Дамянов Златев04.09.2014 – Йорданка Костова Богданова04.09.2014 – Никола Георгиев Димитров04.09.2014 – Николай Салчев Василев04.09.2014 – Петко Калоянов Калоянов04.09.2014 – Севдалина Николова Пенева04.09.2014 – Станчо Георгиев Стоянов04.09.2014 – Стоян Николов Физиев03.09.2014 – Ангелина Атанасова Калоянова03.09.2014 – Атанас Динев Иванов03.09.2014 – Боян Димитров Димитров03.09.2014 – Велимир Методиев Михайлов03.09.2014 – Владимир Дичев Димов03.09.2014 – Георги Николаев Дойнов03.09.2014 – Георги Николаев Митев03.09.2014 – Гергана Величкова Микова03.09.2014 – Евдокия Янкова Димитрова03.09.2014 – Женя Василева Баракова03.09.2014 – Живко Атанасов Топалов03.09.2014 – Иван Гарабед Вичинян03.09.2014 – Иван Стоянов Згуров03.09.2014 – Йордан Драгомиров Милчев03.09.2014 – Кирил Иорданов Полихронов03.09.2014 – Костадин Христов Парашкевов03.09.2014 – Красимир Христов Богдев03.09.2014 – Любозар Желев Желев03.09.2014 – Любомир Стефанов Павлов03.09.2014 – Панайот Стойчев Георгиев03.09.2014 – Пейо Димитров Янчев03.09.2014 – Пенчо Михаилов Цонков03.09.2014 – Петър Парушев Парушев03.09.2014 – Пламен Юриев Куюмджиев03.09.2014 – Росен Йорданов Иванов03.09.2014 – Руси Асенов Ангелов03.09.2014 – Светослав Георгиев Стойнов03.09.2014 – Степан Онник Дадурян02.09.2014 – Яна Друмева Маркова02.09.2014 – Костадинка Матева Янкова02.09.2014 – Светлан Русев Атанасов02.09.2014 – Мария Димитрова Димитрова02.09.2014 – Красимир Лозев Лозев02.09.2014 – Диляна Димитрова Петрова02.09.2014 – Мария Стоянова Петрова02.09.2014 – Християн Радев Митев02.09.2014 – Стоянка Калчева Марчонова02.09.2014 – Ибрахим Мехмедов Сираков02.09.2014 – Радостина Йорданова Сиракова02.09.2014 – Катя Господинова Порязова02.09.2014 – Гергана Иванова Цонева02.09.2014 – Атанас Стойчев Терзиев22.04.2013 – Георги Иванов Костадинов22.04.2013 – Димитър Жеков Георгиев22.04.2013 – Дора Цветанова Мунчева22.04.2013 – Елена Георгиева Георгиева22.04.2013 – Здравко Христов Ников22.04.2013 – Йорданка Стефанова Йовчева22.04.2013 – Мартина Евстратиева Чачевска22.04.2013 – Муса Мехмедов Сираков15.04.2013 – Андон Жечков Андонов15.04.2013 – Атанаска Борисова Велкова15.04.2013 – Валери Ганев Вълков15.04.2013 – Георги Иванов Кърджалийски15.04.2013 – Димитър Димитров Желев15.04.2013 – Димитър Петков Янев15.04.2013 – Димитър Стоянов Димитров15.04.2013 – Дияна Тодорова Николова15.04.2013 – Дончо Иванов Иванов15.04.2013 – Ирина Димитрова Пологова15.04.2013 – Камелия Иванова Иванова15.04.2013 – Красимир Георгиев Чобанов15.04.2013 – Красимир Димов Димов15.04.2013 – Любомир Ганчев Йосифов15.04.2013 – Магдалена Иванова Стефанова15.04.2013 – Мариана Калева Стоянова15.04.2013 – Мария Пенчева Илиева15.04.2013 – Мартин Ганев Вълков15.04.2013 – Милен Димитров Полименов15.04.2013 – Миленка Стоянова Белчева15.04.2013 – Невяна Петкова Соколова15.04.2013 – Никола Василев Петров15.04.2013 – Николай Костадинов Тодоров15.04.2013 – Николай Минков Иванов15.04.2013 – Петко Димитров Борисов15.04.2013 – Пламен Петков Явахчов15.04.2013 – Радка Иванова Вълкова15.04.2013 – Роман Константинов Киряков15.04.2013 – Румен Лъчезаров Петров15.04.2013 – Румен Николов Димитров15.04.2013 – Силвия Дианова Симеонова15.04.2013 – Станка Стефанова Адамова15.04.2013 – Стоян Апостолов Чайков15.04.2013 – Стоян Диков Диков15.04.2013 – Тонка Димитрова Тенева15.04.2013 – Янчо Георгиев Янакиев11.04.2013 – Веселина Георгиева Гигова11.04.2013 – Георги Николаев Дойнов11.04.2013 – Георги Николаев Митев11.04.2013 – Георги Стоянов Ваташки11.04.2013 – Димитър Данчев Гигов11.04.2013 – Димитър Иванов Трифонов11.04.2013 – Димитър Парашкевов Парашкевов11.04.2013 – Драгомир Димитров Димитров11.04.2013 – Евгений Иванов Манов11.04.2013 – Евгения Иванова Гавраилова11.04.2013 – Златина Великова Зафирова11.04.2013 – Иван Стоянов Згуров11.04.2013 – Илко Дамянов Златев11.04.2013 – Кирил Йорданов Полихронов11.04.2013 – Красимир Лозев Лозев11.04.2013 – Красимир Христов Богдев11.04.2013 – Николай Андреев Димитров11.04.2013 – Николай Димитров Николов11.04.2013 – Пламен Иванов Иванов11.04.2013 – Стоян Георгиев Пантов11.04.2013 – Христо Стоянов Христов10.04.2013 – Ангелина Атанасова Калоянова10.04.2013 – Атанас Стойчев Терзиев10.04.2013 – Борис Емилов Николаев10.04.2013 – Гергана Иванова Цонева10.04.2013 – Диляна Димитрова Петрова10.04.2013 – Евдокия Янкова Димитрова10.04.2013 – Йордан Драгомиров Милчев10.04.2013 – Маргарита Теодосиева Иванова10.04.2013 – Маринка Димитрова Парашкевова10.04.2013 – Мария Андреева Царева – Димитрова10.04.2013 – Павлина Николова Костадинова10.04.2013 – Светла Иванова Стоянова10.04.2013 – Светослав Георгиев Стойнов10.04.2013 – Симеон Динков Шопов10.04.2013 – Сотир Петров Христов10.04.2013 – Станка Петрова Куюмджиева10.04.2013 – Стефан Иванов Чолаков10.04.2013 – Тодорка Паскова Димитрова10.04.2013 – Юлиан Атанасов Илиев09.04.2013 – Ани Николаева Високова09.04.2013 – Антония Денкова Колева09.04.2013 – Владимир Дичев Димов09.04.2013 – Габриела Георгиева Георгиева09.04.2013 – Генка Янкова Борисова09.04.2013 – Георги Димитров Димитров09.04.2013 – Георги Петров Куюмджиев09.04.2013 – Георги Тодоров Чалъков09.04.2013 – Даниела Желева Лазарова09.04.2013 – Диана Веселинова Петрова09.04.2013 – Димитър Иванов Шишманов09.04.2013 – Димитър Тонев Тошев09.04.2013 – Дора Калоянова Згурова09.04.2013 – Златко Христов Стоянов09.04.2013 – Иван Георгиев Георгиев09.04.2013 – Иван Стоянов Кукуринков09.04.2013 – Йорданка Костова Богданова09.04.2013 – Кеворк Онник Дадурян09.04.2013 – Костадинка Матева Янкова09.04.2013 – Мария Димитрова Димитрова09.04.2013 – Мария Стоянова Петрова09.04.2013 – Милена Иванова Йорданова09.04.2013 – Невенка Тодорова Байчева09.04.2013 – Николета Василева Тошева09.04.2013 – Пейко Димитров Янчев09.04.2013 – Радомир Колев Георгиев09.04.2013 – Светлан Русев Атанасов09.04.2013 – Степан Онник Дадурян09.04.2013 – Християн Радев Митев08.04.2013 – Антон Иванов Монев08.04.2013 – Боян Димитров Димитров08.04.2013 – Валентин Владимиров Николов08.04.2013 – Валентин Кирилов Касабов08.04.2013 – Валентин Митков Демирев08.04.2013 – Велимир Методиев Михайлов08.04.2013 – Галин Ангелов Троев08.04.2013 – Георги Атанасов Илиев08.04.2013 – Георги Димитров Иванов08.04.2013 – Георги Димов Петков08.04.2013 – Георги Трайчев Кармъзов08.04.2013 – Диана Славчева Фъртунова08.04.2013 – Димитър Атанасов Мусов08.04.2013 – Димитър Йорданов Георгиев08.04.2013 – Димо Веселинов Хлебаров08.04.2013 – Дияна Димитрова Димитрова08.04.2013 – Добромир Петров Владиков08.04.2013 – Добромир Тодоров Кънев08.04.2013 – Доника Маринова Маринова08.04.2013 – Евгени Вилиев Славчев08.04.2013 – Емил Атанасов Винаров08.04.2013 – Жана Георгиева Полихронова08.04.2013 – Живко Атанасов Топалов08.04.2013 – Живко Стаматов Петров08.04.2013 – Ибрахим Мехмедов Сираков08.04.2013 – Ивайло Харалампиев Стаматов08.04.2013 – Иван Гарабед Вичинян08.04.2013 – Иван Станчев Делев08.04.2013 – Ирена Георгиева Кукузелова08.04.2013 – Иринка Кирилова Анастасян08.04.2013 – Калояна Атанасова Грозева08.04.2013 – Катя Господинова Порязова08.04.2013 – Костадин Киров Мънев08.04.2013 – Костадин Христов Парашкевов08.04.2013 – Красимир Славчев Кирилов08.04.2013 – Красимир Тодоров Агов08.04.2013 – Любозар Желев Желев08.04.2013 – Мануил Валентинов Калудов08.04.2013 – Мариела Захариева Радославова08.04.2013 – Марио Ташков Вълков08.04.2013 – Мария Иванова Иванова08.04.2013 – Марияна Николаева Лефтерова08.04.2013 – Мирослав Владимиров Панайотов08.04.2013 – Михаил Николаев Николов08.04.2013 – Младен Георгиев Иванов08.04.2013 – Недялка Динева Грозева08.04.2013 – Недялка Тодорова Митрева08.04.2013 – Никола Георгиев Димитров08.04.2013 – Николай Димов Полименов08.04.2013 – Николай Иванов Юзбашиев08.04.2013 – Панайот Стойчев Георгиев08.04.2013 – Пенчо Михаилов Цонков08.04.2013 – Петко Калоянов Калоянов08.04.2013 – Петко Райчев Бухлев08.04.2013 – Петър Парушев Парушев08.04.2013 – Петър Славчев Мечев08.04.2013 – Радостина Йорданова Сиракова08.04.2013 – Росен Йорданов Иванов08.04.2013 – Руси Асенов Ангелов08.04.2013 – Светослав Господинов Славов08.04.2013 – Севдалина Николова Пенева08.04.2013 – Сийка Василева Стаматова08.04.2013 – Станка Стефанова Димитрова08.04.2013 – Станчо Георгиев Стоянов08.04.2013 – Стела Стоянова Йорданова – Златева08.04.2013 – Стефка Кирилова Димитрова08.04.2013 – Стоил Колев Димитров08.04.2013 – Стоян Господинов Георгиев08.04.2013 – Стоян Тончев Желев08.04.2013 – Стоянка Калчева Марчонова08.04.2013 – Таня Вълчанова Николова08.04.2013 – Теодор Николаев Пенчев08.04.2013 – Теодора Димова Димитрова08.04.2013 – Тодор Германов Матеев08.04.2013 – Тодор Иванов Василев08.04.2013 – Тодор Савов Иванов08.04.2013 – Тодор Стоянов Дюлгеров08.04.2013 – Тодорка Недялкова Атанасова08.04.2013 – Филип Атанасов Винаров08.04.2013 – Филип Тодоров Филипов08.04.2013 – Хампарцум Хавагим Дженанян08.04.2013 – Яна Друмева Маркова08.04.2013 – Янчо Драгнев Ангелов04.04.2013 – Андрей Станков Дерменджиев04.04.2013 – Ваня Георгиева Чечева04.04.2013 – Владимир Ботев Лапчев04.04.2013 – Габриела Христова Гоцкова04.04.2013 – Георги Стойчев Стоянов04.04.2013 – Георги Тодоров Найденов04.04.2013 – Дамян Рачев Дамянов04.04.2013 – Десислава Кирилова Стоянова04.04.2013 – Димитър Апостолов Апостолов04.04.2013 – Димо Иринов Иванов04.04.2013 – Димчо Богданов Богданов04.04.2013 – Елена Василева Атанасова04.04.2013 – Женя Василева Баракова04.04.2013 – Калин Стоянв Иванов04.04.2013 – Любомир Вичев Вичев04.04.2013 – Милен Сяров Сяров04.04.2013 – Милена Манолова Стоянова04.04.2013 – Николай Георгиев Янков04.04.2013 – Петко Атанасов Цанев04.04.2013 – Пламен Георгиев Бъчваров04.04.2013 – Пламен Юриев Куюмджиев04.04.2013 – Радина Христова Мъглова04.04.2013 – Радостина Николаева Иванова04.04.2013 – Стойчо Николов Иванов04.04.2013 – Стоян Николов Физиев04.04.2013 – Татяна Димитрова Стоянова04.04.2013 – Тодор Иванов Георгиев04.04.2013 – Христо Николов Димитров04.04.2013 – Цветелина Илчева АтанасоваДарения от физически лица за 2011г.

Обстоятелства по чл. 17 от ЗПП

Обстоятелства по чл. 17 от ЗППДекларация (ПП НФСБ не е ползвала услугите на социологически и рекламни агенции)

Декларация (ПП НФСБ не е ползвала движими или недвижими вещи държавна или общинска собственост )

Декларация (ПП НФСБ не е ползвала движими или недвижими вещи държавна или общинска собственост вариант.2)

Финансови отчети за предизборни кампании

Финансов отчет на кампанията за частични избори за кмет на Гостилица проведени на 13.03.2016

Финансов отчет на кампанията за частични избори за кмет на Маломир проведени на 13.03.2016

Финансов отчет за кампанията за президентски избори 2011

Финансов отчет за кампанията за местни избори избори 2011