Българските патриоти: Безплатни детски градини, ясли, здравеопазване, учебници и лекарства за децата

Ние „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ ще се борим за увеличение на парите за втората година майчинство, така че да бъдат обвързани с минималната работна заплата и да се повишават с нея. В момента са 380 лв. на месец, а минималната работна заплата е 650 лв.

Считаме също така, че всяко българско дете има право безплатно да посещава ясла и детска градина. Предвиждаме в най-кратки срокове да се инвестират поне 100 млн. лв. за изграждането на нови детски градини и ясли, обособяване на вече изградени подходящи сгради и ремонт на старите градини и ясли. Само по този начин ще се прекрати унизителната томбола, в която сега се разиграват имената на хиляди дечица всяка година. За нас е задължително държавата и общините да подпомагат финансово семействата лишени от достъп до общински детски градини.

Ще настояваме и семейното подоходно облагане, което извоювахме за 2021, предвиждащо данъчни облекчения за всяко работещо семейство, както следва – 450 лв. за едно дете, 900 – за две, 1350 – за три деца, да стане постоянно и сумите до края на мандата да се увеличат до 600 лв. за едно дете, 1200 лв. – за две и 2700 лв. – за три деца.

БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ ще работим и за безплатни учебници и учебни помагала за всички ученици до 12-ти клас.

БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ се обединяваме и около разработване на политики за справяне с демографската криза в България, ориентирани към семействата и децата, чрез:

– Политики, даващи предимство при кандидатстване за общински жилища за млади образовани семейства;

– Освобождаване от ДДС при покупка на жилище от млади образовани семейства;

– Укрепване на брака и семейството от баща – мъж, майка – жена и техните деца. Утвърждаване на традиционни, български семейни и християнски ценности;

– Стимулиране на отговорното родителство;

– Разработване на образователни модели насочени към възпитание на физически и психически здрави деца, с морални и нравствени ценности.

– Ревизия на законодателството, свързано със закрила на децата при съобразяване с принципите на „Конвенцията за правата на детето“ чрез:

– отмяна на Закона за социалните услуги;

– ревизия на Закона за закрила на детето;

– премахване на практиката за извеждане на деца от биологичното семейство.

Засилване ролята на българското училище е ключова за нас. Ние сме за патриотично обучение и възпитание, с цел съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. Тази цел се реализира с приоритетно изучаване на българския език и литература, историята, географията, българските обичаи, традиции и фолклор.

Ще работим усилено и за запазване на мрежата от детски и учебни заведения в малките населени места, като защитени от държавата.