РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Борис Янков Ячев

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Данчо Димитров Хаджиев

Венера Божидарова Тодорова

Христиан Радев Митев

НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

в състав от 7 члена

            Борис Янков Ячев – по право като председател

            Венера Божидарова Тодорова – по право като зам. председател

            Данчо Димитров Хаджиев – по право като зам. председател

            Христиан Радев Митев – по право като зам. председател      

            Петко Илиев Събев – член

            Венцислав Ангелов Тоцев – член  

            Росен Иванов Цветков – член

НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

в състав от 4 члена

            Борис Янков Ячев – по право като председател

            Венера Божидарова Тодорова – по право като зам. председател

            Данчо Димитров Хаджиев – по право като зам. председател

            Христиан Радев Митев – по право като зам. председател      

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

в състав от 3 члена

            Петър Христов Петров – Председател

            Ивайло Вагенщайн Русенов – член

            Марияна Николаева Лефтерова – член

Партията се представлява от председателя Борис Янков Ячев