Декларации от дарители

Опис на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността,услугите на които са ползвани.

Опис на дарителите,вид,цел,размер/стойност на направените дарения за предизборната кампания, декларации за произход на средствата и Опис на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки собществеността,услугите на които са ползвани.

Договор за дарение

Декларация за произход на средства от дарител

Договор за дарение

Декларация от дарител за произход на средства

Опис на дарителите,вид,цел,размер/стойност на направените дарения за предизборната кампания, декларации за произход на средствата и Опис на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки собществеността,услугите на които са ползвани.

Опис на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността,услугите на които са ползвани.

Опис на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността,услугите на които са ползвани.

Опис на кандидатите и/или членовете на инициативния комитет, предоставили собствени средства за
финансиране на предизборната кампания, декларации за произход на средствата

Договор за дарение

Декларация от дарител за произход на средства

Опис на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността,услугите на които са ползвани.