Публичност

Публичност

Годишен финансов отчет на ПП НФСБ за 2021г.

Отчет на КОАЛИЦИЯ “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ,БДС “РАДИКАЛИ” И БНДС “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания ЗА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 14 НОЕМВРИ 2021г.

Отчет на КОАЛИЦИЯ “ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ,БДС “РАДИКАЛИ” И БНДС “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ” за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021г.

Отчет на КОАЛИЦИЯ КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ-ВМРО,ВОЛЯ И НФСБ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021г.

Дарения в ПП НФСБ за 2021г.

Декларации по чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗПП на дарителите на ПП НФСБ през 2021 г.

Договори за дарение на основание чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗПП, сключени през 2021 г.

Справка за извършените от ПП „НФСБ“ разпоредителни сделки през 2021 г. с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1 000 лв.

Рекламни и PR агенции, с които ПП НФСБ е сключила договори за предизборните кампании през 2021г.

Отчет на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за финансиране на предизборната кампания за ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Отчет на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на предизборната кампания на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.

Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за финансиране на предизборната кампания за ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 03 ОКТОМВРИ 2021 Г.